งานแถลงข่าวการจัดงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2559” (Thailand Research Expo 2016) ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ

งานแถลงข่าวการจัดงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2559” (Thailand Research Expo 2016) ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ

13734937_1757853787817667_13328366974085248_o 13717194_1757853977817648_5175132557649040322_o 13765858_1757853881150991_9190545977357156569_o 13700975_1757853867817659_4731819130128161729_o

เมื่อวันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม 2559 ที่ผ่านมา เภสัชโภชนภัณฑ์ MDmate (เอ็มดีเมท) และ ทีมงาน ได้รับเชิญ โดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ผู้จัดงาน ให้เข้าร่วมงานแถลงข่าวการจัดงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2559” (Thailand Research Expo 2016) ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ เนื่องจาก MDmate เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตตามกระบวนการศึกษา ค้นคว้า และวิจัยของนักวิจัยไทย และมีคุณประโยชน์มากมายต่อประชาชนคนไทย

ภายในงานมีผู้ประกอบการ และหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนอีกหลายราย นำสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่เป็นผลงานวิจัยของคนไทยที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์ต่อสังคมและเศรษฐกิจไทย เข้าร่วมงานแถลงข่าวการจัดงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติในครั้งนี้ ในส่วนของบูธ MDmate อาจารย์ประมาณ เลืองวัฒนะวณิช ประธานกรรมการบริษัท อาณาจักรสุขภาพ จำกัด นำทีมมาจัดแสดงสินค้าและให้ความรู้เกี่ยวกับที่มาและสรรพคุณของเภสัชโภชนภัณฑ์ MDmate กับผู้เข้าร่วมการแถลงข่าวในครั้งนี้ รวมทั้งสื่อมวลชนจากสำนักต่างๆ ด้วย

สำหรับท่านที่สนใจงานวิจัยไทย สามารถเข้าร่วมงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2559″ ได้ในวันที่ 17 – 21 สิงหาคม นี้ ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ ซึ่งการจัดงานในปีนี้ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ เป็นประธานในพิธีเปิดงานภาคนิทรรศการในครั้งนี้ อีกด้วย