เราจะมีวิธีป้องกันสมองเสื่อมอย่างไร….?

การป้องกันหรือลดความเสี่ยงของการ เป็นโรคสมองเสื่อม สามารถทำได้หลายวิธี  คือ  การเลือกรับประทานอาหาร ที่ช่วยส่งเสริมประสิทธิภาพของสมอง

การศึกษาพบว่าส่วนประกอบของอาหารประเภท  ผัก  ผลไม้  ธัญพืชต่าง ๆ น้ำมันมะกอก  ปลา  และ ไวน์แดง สามารถลดความเสี่ยง  และชะลอเวลาการเป็น โรคสมองเสื่อม

วิตามินหลายชนิด หรือ กรดโฟลิก  ช่วยลดความเสี่ยง  โรคสมองเสื่อม  กรดโฟลิก  พบได้ในพืชผักใบเขียว  แต่ส่วนใหญ่มักสูญเสียไปกับการปรุงอาหาร ร่างกายจึงได้รับ  กรดโฟลิก ในปริมาณที่ไม่เพียงพอ

นอกจากนี้การฝึกให้สมองได้ทำงานเป็นประจำ เช่น การพูดคุย คิดเลข อ่านหนังสือ การขยับร่างกาย ฝึกเดินถอยหลัง นับเลขถอยหลัง  และ  ใช้มือข้างที่ไม่ถนัด  ก็เป็นการป้องกัน โรคสมองเสื่อม  ได้อีกทางหนึ่ง

ในปัจจุบันการรักษา  โรคสมองสื่อม  ทำได้ด้วยการใช้ยาซึ่งส่วนใหญ่ผลตจากสารเคมีและต้องนำเข้าจากต่างประเทศด้วยเหตุนี้ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) จึงได้ทำการค้นคว้าและวิจัยพืชผักใบเขียวหลายชนิดที่หาได้ในประเทศ  เช่น  ใบบัวบก  บร๊อกโคลี และ ปวยเล้ง ซึ่งได้ทำการทดลองกับผู้ป่วยสมองเสื่อมในระยะแรกและได้ผลเป็นที่น่าพอใจ