สัญญาณเตือน…..ภาวะสมองเสื่อม

  • ถามซ้ำ พูดซ้ำ เรื่องเดิมๆ

  • คิดเลขไม่ได้

  • หลงลืมเวลา สับสนทิศทาง

  • มึนงง  สมองอ่อนล้า

  • หงุดหงิดง่าย  อารมณ์แปรปรวน

  • ใช้คำไม่ถูก  นึกคำพูดไม่ได้  คิดคำพูดนานผิดปกติ

  • บุคลิกเปลี่ยนไปในทางตรงกันข้าม  เช่น หวาดระแวง ไม่ไว้ใจคน

  • ทำกิจกรรมที่คุ้นเคยไม่ได้  เช่น เคยทานข้าวเอได้  แต่ตอนนี้ใช้ช้อน  ทานข้าวเองไม่ได้  ไม่รู้ว่าช้อนใช้ทำอะไร