เปิดตัวผลิตภัณฑ์ MDmate (เอ็มดีเมท) ที่โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค 03/07/58

โดย นายประมาณ เลืองวัฒนะวณิช ทนายความชื่อดัง (ประธานบริษัท อาณาจักรสุขภาพ) จำกัด

จัดงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์ “MDmate” สารอาหาร ลดภาวะสมองเสื่อม และยับยั้งการทำลายสารสื่อประสาท

ผลงานวิจัยและพัฒนาโดย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทศโนโลยีแห่งประเทศ (วว.)

โดยมี อํานวย เกษบํารุง, ธีระพงค์ พุกกะจันทร, กาญณมาส มั่นเจริญ และ เอิร์ธ สายสว่าง ร่วมยินดี

ณ ห้องบอลรูม โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค ถนนรัชดาภิเษก วันที่ 3 มิถุนายน 2558