ใบรับรองการวิเคราะห์ / หนังสือรับรองผลิตภัณฑ์จากงานวิจัย MDmate (เอ็มดีเมท)

จุดเด่นของผลิตภัณฑ์ MDmate (เอ็มดีเมท)

  • เอ็มดีเมททำจากวัตถุดิบธรรมชาติ 100% กลไกการออกฤทธิ์ของสารสำคัญมีความแตกต่างจากผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในตลาด คือ ผลิตภัณฑ์ใน ท้องตลาดส่วนใหญ่ช่วยบำรุงประสาทเท่านั้นแต่เภสัชโภชนภัณฑ์ เอ็มดีเมท สามารถช่วยลดระดับ เอนไซม์ที่ทำลายสารสื่อประสาท acetylcholine ในสมองได้เช่นเดียวกับยา donapezil (Aricept) ที่เป็นยารักษา อาการของ
  • โรคอัลไซเมอร์ ในปัจจุบันจึงมีผลทำให้สมองมีประสิทธิในการทำงานและความจำดีขึ้น
  • ผลิตภัณฑ์เอ็มดีเมท พัฒนามาจากงานวิจัยของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย กระทรวงวิทยาศาสตร์ (วว.)
  • เอ็มดีเมท ได้รับเลขสารบบอาหาร (อย.) 10-1-01949-1-0968